Entre els 6 i els 12 anys es produeix la maduresa del sistema visual en els nins, de tal forma que si no es consolida una visió eficaç pot afectar al rendiment escolar.

El Col·legi Oficial d’Òptics-Optometristes d’Andalusia ha engegat una campanya d’educació visual en nins i nines d’entre 6 i 12 anys que arribarà a més de 500 centres d’Educació Primària d’Andalusia, i que també tindrà presència en els prop d’uns 1.700 establiments sanitaris d’òptica de tota aquesta comunitat. Aquesta iniciativa arribarà a 35.7000 alumnes de 119 centres educatius de la província a de Sevilla. A més, participaran 389 establiments.

Un de cada tres casos de fracàs escolar pot deure’s a problemes de visió en els nins. Això ha portat al Col·legi andalús a desenvolupar aquesta iniciativa dirigida a informar sobre aquest fet, així com a oferir a pares i educadors d’alumnes de Primària una sèrie de pistes i consells per poder detectar problemes de visió en menors i a educar als alumnes perquè adquireixin bons hàbits d’estudi i entreteniment amb la finalitat d’aconseguir una bona salut visual.

Blanca Fernández, presidenta delColegio Oficial d’Òptics-Optometristes d’Andalusia, explica que “moltes vegades els pares i els educadors no tenen coneixement que aquest baix rendiment en el col·legi o aquestes males notes poden estar provocats per deficiències visuals, que fan que l’alumne trobi dificultats a l’hora de visualitzar la pissarra o seguir la classe”. “És molt important que un òptic-optometrista revisi, almenys una vegada a l’any, la visió dels nens, amb la finalitat d’evitar aquests possibles problemes que poden perjudicar al menor en el procés d’aprenentatge d’una etapa essencial com és la de Primària”, explica la presidenta.

http://www.tugoresoptics.com/#optometria

Font: Consell General de Col·legis d’Òptics-Optometristes